فریادتظلم  خواهی مردم باسمنج از عوارض آلایندگی شرکت کلرپارس تبریز
فریادتظلم  خواهی مردم باسمنج از عوارض آلایندگی شرکت کلرپارس تبریز

 اهالی و کسبه شوراهای اسلامی، دهیاری‌های روستاهای اطراف باسمنج و کلرپارس معتمدین محل .نمازگزاران مساجد و هیئات مذهبی و فعالان صنفی  منطقه باسمنج که در حوالی کارخانه کلرپارس تبریز مستقر هستند نسبت به شرایط آلایندگی شرکت مزبور به مراجع مختلف استان با امضای طوماری تظلم خواهی نمودند .

 اهالی و کسبه شوراهای اسلامی، دهیاری‌های روستاهای اطراف باسمنج و کلرپارس
معتمدین محل .نمازگزاران مساجد و هیئات مذهبی و فعالان صنفی  منطقه باسمنج که در حوالی کارخانه کلرپارس تبریز مستقر هستند نسبت به شرایط آلایندگی شرکت مزبور به مراجع مختلف استان با امضای طوماری تظلم خواهی نمودند .