بررسی علمی و اصولی وضعیت عمومی درختان سطح شهر تبریز در جلسه مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
بررسی علمی و اصولی وضعیت عمومی درختان سطح شهر تبریز در جلسه مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، با حضور دکتر داریوش نوین مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز و محققان بخش های تحقیقاتی منابع طبیعی و گیاه پزشکی نشست مشترکی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز انجام یافت. در این نشست مشترک […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، با حضور دکتر داریوش نوین مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز و محققان بخش های تحقیقاتی منابع طبیعی و گیاه پزشکی نشست مشترکی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز انجام یافت. در این نشست مشترک مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، وضعیت عمومی درختان سطح شهر تبریز به ویژه از نقطه نظر شیوع آفات و بیماریها مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر داریوش نوین در این جلسه با اشاره به شیوع افات و بیماریهای مختلف در درختان سطح شهر گفت: کرم سفید ریشه که از خطرناکترین آفات فضاهای سبز محسوب میشود، در سطح شهر و به ویژه در منطقه زعفرانیه بسیار شایع است و موجب خشک شدن و نابودی درختان می گردد. 

وی افزود: وضعیت رشد درختان و سلامت تنه و ریشه نیز یکی دیگر از موارد مبتلا به در فضاهای سبز تبریز است؛ که از آن جمله می توان به وجود درختان قدیمی و پوسیده در ائل گولی اشاره نمود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان جایگاه آبیاری در رشد و توسعه فضاهای سبز سطح شهر نیز اظهار داشت: اساسی ترین معضل فضاهای سبز در حوزه ابیاری است که با افزایش میزان گرما و کاهش بارشها در سال جاری، نمود بیشتری یافته است؛ با اینحال سازمان در صدد است با حرکت به سمت آبیاری هوشمند و تحت شبکه، حذف تانکر و جایگزین کردن آبیاری قطره ای، موجب ارتقای بهره وری شود. 

نوین اضافه کرد: از جمله اقداماتی که سازمان در نظر دارد در راستای افزایش کمی و کیفی آبیاری در سطح شهر انجام دهد، جمع آوری آبهای زیرزمینی حاصل از حفاری در ایستگاه های مترو است که بر روی زمین جاری می شود و می تواند بخشی از اب مورد نیاز فضاهای سبز را تامین کند. 

در ادامه این جلسه، هریک از محققان و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی نیز به بیان نظرات خود در این خصوص پرداحتند. اصلاح روشهای آبیاری به ویژه در درختان کهنسال، آبیاری مستقیم ریشه در درختان ۳-۴ ساله، بهره گیری از تنوع گونه های درخت و درختچه و استفاده از انواعی که به کم آبی و در قبال شرایط آب و هوایی این اقلیم مقاوم هستند و همچنین جلوگیری از نمک پاشی بی رویه، از جمله مواردی بود که توسط محققان مطرح شد. 

همچنین محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بر استفاده از طراحی در فضاهای سبز، بذر گیری از درختان، هرس به موقع و مناسب درختان، رفع مشکلات کوددهی و تغذیه درختان، و نمونه برداری قبل از سمپاشی درختان نیز تاکید کردند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی