ساعت عمارت شهرداری تبریز
ساعت عمارت شهرداری تبریز
تبریزکهن-بر فراز برج عمارت شهرداری (کاخ ساعت) تبریز یک ساعت خودنمایی می‌کند که با طنین موزون و ضرب آهنگ‌های خاصش هر ۱۵ دقیقه و نیم ساعت همچنین راس هر ساعت معین، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می‌رس

تبریزکهن-بر فراز برج عمارت شهرداری (کاخ ساعت) تبریز یک ساعت خودنمایی می‌کند که با طنین موزون و ضرب آهنگ‌های خاصش هر ۱۵ دقیقه و نیم ساعت همچنین راس هر ساعت معین، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می‌رساند.

این ساعت ۴ ناقوس دارد که فقط ۳ ناقوس کار می‌کند، یکی از ناقوس‌ها به خاطر حمله روس‌ها به تبریز درسال ۱۳۲۴ با گلوله از کارافتاده است.

ساعت چهار صفحه‌ای عمارت شهرداری تبریز که در سال ۱۳۱۴ شمسی و پس از احداث عمارت از کارخانه Gillett & Johnston کریدون انگلستان خریداری شده بود به «بیگ بن» ایران شهرت دارد. این ساعت به صورت دستی هر ۳۳ روز یک بار کوک می‌شود و هنوز دقیق کار می‌کند.

کارخانه کرویدون که سازنده ناقوس‌های ساعت‌های برج است، در جنگ جهانی دوم بمباران شد و در حقیقت تولید این گونه ناقوس‌ها متوقف شده است. این موضوع بر اهمیت و ارزش ساعت شهرداری تبریز می‌افزاید و آن را از نمونه‌های نادر تولید شده توسط این کارخانه نشان می‌دهد.

این ساعت در زمان تصدی شهرداری «ارفع‌الملک» و ریاست انجمن آقامیرزا جعفر اصفهانی در تبریز نصب شد. کنسولگری انگلیس در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۱۵ خطاب به والی آذربایجان در آن زمان نوشته است که جهت خرید و نصب ساعتی که مورد نظر است برای بلدیه تبریز ابتیاع شود آماده راهنمایی و مساعدت است. جلیلی شهردار وقت ذیل این نامه با مداد قرمز نوشته است: به محاسبات مراجعه شود که با مهندسین شهرداری در این خصوص مذاکره و نتیجه اسلاع داده شود.
نامه جالبی از یک ساعت ساز به نام غلامرضا نیز موجود است که حاضر شده است ساعت شهرداری را با ده تومان تخفیف نصب کند. اتاقکی که ساعت شهرداری در میان دیوارهای آن آرمیده مربع شکل و به ابعاد ۵.۳ در ۵.۳ متر است.

 در شماره ۵۲۵ روزنامه شاهین در تاریخ هشتم خرداد ۱۳۱۴ می‌خوانیم: اداره محترم بلدیه ساعت بسیار بزرگی برای شهر تبریز خریداری و بدین وسیله یکی از مبرم‌ترین حوائج شهر را رفع نموده. ساعت مزبور از بهترین کارخانه ساعت‌سازی لندن به قیمت پانصد لیره انگلیس خریداری و دارای پنج زنگ بزرگ و کوچک به وزن تقریبا چهار خروار می‌باشد که صدای زنگ‌های‌ مزبور از مسافت پنج کیلومتر به خوبی شنیده می‌شود.

بنا به گفته خانم هاله جلیلی نوه حاج ارفع‌الملک جلیلی، مرحوم جلیلی به علت مواجه شدن دولت با کمبود پول و اعتبار برای ایجاد بناهای مختلف از سرمایه شخصی خودش نیز استفاده می‌نمود و ساعت بالای برج شهرداری نیز توسط مرحوم جلیلی و با هزینه شخصی ایشان از انگلستان خریداری شده است.