استقرار سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری جدید در سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند
استقرار سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری جدید در سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند
تبریزکهن -سیستم یکپارچه اتوماسیون مکاتبات اداری جدید توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در دو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند

تبریزکهن -سیستم یکپارچه اتوماسیون مکاتبات اداری جدید توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در دو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند، استقرار یافت.

به گزارش خبرنگارما؛ یکی از مهمترین سامانه هایی که می تواند در راستای سیاست های مکانیزاسیون امور، کاهش بروکراسی اداری و هوشمندسازی تاثیر گذار باشد، سیستم یکپارچه اتوماسیون مکاتبات اداری آن مجموعه است که در این راستا مراحل استقرار این سیستم در سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و پسماند شهرداری تبریز اجرا شد.
با راه اندازی سیستم جدید این امکان فراهم می شود که همه مکاتبات داخلی و بین اداری فی‌مابین مناطق، سازمان ها و دیگر مجموعه های شهرداری تبریز تسهیل شده و ارسال ارجاع مستقیم، بدون نیاز به پروتکل ECE در بستر شبکه شهرداری تبریز و اتوماسیون اداری ممکن شود تا با دقت عمل و سرعت در روند رسیدگی به امور شهروندان و مراجعه کنندگان افزایش یابد.
در هفته جاری مراحل استقرار اتوماسیون جدید اداری شهرداری منطقه ۵ نیز آغاز خواهد شد.