کمیته‌ مشترک دولت و مجلس با هدف ‎بررسی تخلفات و ‎فساد اقتصادی تشکیل می‌شود
کمیته‌ مشترک دولت و مجلس با هدف ‎بررسی تخلفات و ‎فساد اقتصادی تشکیل می‌شود
تبریزکهن- سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو  و  نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ اندازه‌ ۱۰ سال در قوه قضائیه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده درحالی که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند.

تبریزکهن- سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو  و  نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ اندازه‌ ۱۰ سال در قوه قضائیه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده درحالی که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما؛وی افزود: به‌زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.