برگزاری دوره تهیه عناصر محلولهای غذایی در کشت گلخانه هیدروپونیک توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره تهیه عناصر محلولهای غذایی در کشت گلخانه هیدروپونیک توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره تهیه عناصر محلولهای غذایی در كشت گلخانه هیدروپونیك توسط مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره تهیه عناصر محلولهای غذایی در کشت گلخانه هیدروپونیک از سری دوره تربیت نیروی ماهر گلخانه در مدیریت چهاد کشاورزی شهرستان جلفا با تدریس دکتر اصولی مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد.

لازم به ذکر است این سومین دوره برگزارشده از دوره  های تربیت نیروی ماهردر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جلفا می باشد در ضمن برای فراگیران در پایان دوره گواهینامه مهارتی پس از اخذ آزمون صادر گردید.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی