گزارش تصویری از مهمانی لاله ها درتبریز
گزارش تصویری از مهمانی لاله ها درتبریز
تبریزکهن-اعزام گروه دوچرخه سواری جانبازان بصیر (دو چشم نابینا) به گلزار شهدای وادی رحمت تبریز چهت شرکت در میهمانی لاله ها

تبریزکهن-اعزام گروه دوچرخه سواری جانبازان بصیر (دو چشم نابینا) به گلزار شهدای وادی رحمت تبریز چهت شرکت در میهمانی لاله ها