برگزاری سه دوره آموزشی مدیریت باغات، پرورش قارچ خوراکی و پرورش ماهی قزل آلا توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری سه دوره آموزشی مدیریت باغات، پرورش قارچ خوراکی و پرورش ماهی قزل آلا توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری سه دوره آموزشی مدیریت باغات، پرورش قارچ خوراكی و پرورش ماهی قزل آلا توسط مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، اولین دوره اموزشی حضوری در مرکز با برگزاری دوره اموزشی مدیریت باغات متراکم هسته دار و دانه دار از روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱به مدت ۲روزبصورت تئوری و عملی با تدریس دکتر محسن  پورسلطان برای بهره برداران برگزار گردید.لازم به توضیح است پس از اتمام دوره،  آزمون پایان دوره برگزار و برای فراگیران گواهینامه پایان دوره نیز صادر خواهد شد

همچنین از مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی برای بهر ه برادران با تدریس دکتر فخرایی در مرکز در حال برگزاری است.

همچنین پرورش ماهی قزل آلا در زندان تبریز با تدریس مهندس سلطانی از روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ برای فراگیران آن اداره در حال برگزاری می باشد.

شایان ذکر است بعد از برگزاری دوره ها آزمون پایان دوره برگزار و برای فراگیران گواهینامه پایان دوره نیز صادر خواهد شد و گفتنی است دوره های آموزشی به همت اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی