فعالیت های مجموعه آموزش و ترویج لازم است در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بازتعریف شود
فعالیت های مجموعه آموزش و ترویج لازم است در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بازتعریف شود
تبریزکهن-مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم هم افزایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

تبریزکهن-مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم هم افزایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رضازاده در نشست مشترک با معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اظهار کرد: فعالیت های مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی لازم است در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بازتعریف شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی، نقش آفرینی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی را در سیاستگذاری و برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی و ترویجی در دوره جدید، مهم ارزیابی کرد و افزود: حضور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر هسته های تخصصی، در هسته های مرکزی سیاستگذاری و برنامه ریزی ضروری است.

در این نشست، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تشریح اهم فعالیت های مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی در دو سال گذشته، گزارش جامعی از ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی ارایه کرد و گفت: هم اکنون این ستاد با ۱۹ هسته تخصصی محتوایی در همه بخش های کشاورزی مشغول فعالیت است.

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: برنامه تلویزیونی رویش، استودیو کشاورز و شبکه ملی برکت در استان ها، بیش از ۷۶۰۰ مروج پهنه در ۱۴۴۱ مرکز جهاد کشاورزی به عنوان آخرین حلقه اتصال بخش کشاورزی با بهره برداران، شبکه آموزش کشاورزی (شاک) در کل کشور، تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی، زیرساخت های مناسب IT و ICT، امکانات معاونت های آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، هنرستان های کشاورزی و … بخشی از ظرفیت های مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی است که آماده همکاری برای آگاهی بخشی، آموزش و اطلاع رسانی به مخاطبان اصلی بخش کشاورزی کشور است.