دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تخصیص نهاده و خرید دام عشایر
دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تخصیص نهاده و خرید دام عشایر
دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تخصیص نهاده و خرید دام عشایر

در روز ملی روستا و عشایر، وزیر جهاد کشاورزی از روستای حاجی آباد شهرستان ساوه در استان مرکزی بازدید و با روستائیان و عشایر این منطقه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایانا، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به درخواست های روستائیان و عشایر به رئیس سازمان امور عشایر ایران دستور داد تا با مباشرت شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تخصیص نهاده دامی به عشایر اقدام کند.

وی تاکید کرد: مازاد دام عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور خریداری شود تا دام پروار بر روی دست دامداران عشایر نماند.

ساداتی نژاد گفت: درصدی از دام مازاد عشایری صادر شود تا درآمد عشایر افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، گازکشی مناطق روستایی و عشایری را از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد‌.