اداره کل سلامت واموراجتماعی شهرداری تبریزپیشگام درعرصه خدمات رسانی به بیماران  پیوند اعضا
اداره کل سلامت واموراجتماعی شهرداری تبریزپیشگام درعرصه خدمات رسانی به بیماران  پیوند اعضا
تبریزکهن-مدیرعامل مرکزنیکوکاری پیوند اعضا آذربایجانشرقی ومدیر کل سلامت شهرداری تبریز درراستای مساعدت به بیماران پیوند اعضا دیدار وبه تبادل نظر پرداختند .

بر اساس این گزارش مدیرکل سلامت وامور اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر رسول زارع زاده مدیر فقید این مرکز پیوند اعضاء اظهار داشت: ایثار و ازجان گذشتگی دکتر زارع زاده که درحین بیماری و علیرغم مشکلات جسمی و در شرایط بحرانی کرونا در اذهان ماندگار خواهد بود.
حسن زاده افزود: بی شـک و دعای خیر بیماران توشـه آخرت آن فقید بوده و اجـر و منـزلت اخروی نصیب وی خواهد گردید.

وی تاکید کرد: از جمله موارد مهم، تثبیت و استقرار این مرکز نیکوکاری با رویکرد ارائه خدمات بهینه و کافی برای بیماران پیوندی و جامع بودن حوزه فعالیت از نکته نظر اداری و رفع این موانع در جهت افزایش مشارکت عمومی و سازمانهای مردم نهاد، اولویت اول می باشد.

مدیر کل سلامت وامور اجتماعی تصریح کرد : یکی ازوظایف این اداره کل با توجه به رسالت اجتماعی، حمایت از سازمان های مردم نهاد و مخصوصا مراکز خیریه فعال در حوزه سلامت می باشد که بر این اساس پیش از این اقدامات موثر و چشم گیری انجام داده و آماده توسعه بیش از پیش این همکاری ها هستیم.

درپایان این دیداریوسفی مدیرمرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان ازحمایت مستمر و بی شائبه مدیر کل سلامت وامور اجتماعی تقدیروقدردانی نمود و گفت؛ از اینکه مدیر کل سلامت واموراجتماعی شهرداری تبریز تصمیم گیرفتند یک محل و اتاق جداگانه در این مرکز در اختیار ما برای ارایه خدمات بیشتر به بیماران پیوند اعضا قراردهند مجددا قدردان زحمات  و مساعدت آنان هستیم .

  • منبع خبر : آرمان تبریز