نمایشگاه نوآوری و فنـاوری ربع رشـیدی فرصتی برای نمایش توانمندیهای سازمان جهاد کشاورزی
نمایشگاه نوآوری و فنـاوری ربع رشـیدی فرصتی برای نمایش توانمندیهای سازمان جهاد کشاورزی
تبریزکهن- جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان با حضور مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و اعضای شورای تحقیقات کشاورزی استان در اتاق جلسه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،دبیر شورای تحقیقـات کشاورزی استان ضمن تبریک ایام ربیع الاول و پر خیر و برکت بودن این ایام برای همه و آرزوی صحت و سلامتی برای اعضای شورای تحقیقات، در خصوص دستور جلسه اظهار داشت: اولین دستور اطلاع رسـانی درخصوص برگزاری نهمین نمایشـگاه نوآوری و فنـاوری ربع رشـیدی (رینوتکس ۲۰۲۱ ) و مسـئولیت زون کشاورزی و صنایع تبدیلی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  می باشد نمایشگاه از مورخه ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ الی ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ برگزار می شود و متن اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و ما دبیر آن هستیم و فرصت خوبی است که سازمان، مرکز و ادارات تابعه توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند.

دکتر احمد بایبوردی افزود: دومین دستور جلسه آبیاری تکمیلی راهکاری برای افزایش پایداری تولید گندم و کاهش مصـرف آب (ارائه دهنده: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)می باشد و دستور جلسه آخری آبخوانداری و نقش آن در مدیریت سیلاب و تعادل بخشی منابع آب زیرمینی(ارائه دهنده: بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات) است.

در ادامه جلسه دکتر احد حبیب زاده رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز آبخوانداری و نقش آن در مدیریت سیلاب و تعادل بخشی منابع آب زیرمینی و کارهای انجام شده در ایستگاههای تحقیقاتی مرکز را تشریح نمود و در ادامه  دکتر علیزاده رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، آبیاری تکمیلی راهکاری برای افزایش پایداری تولید گندم و کاهش مصـرف آب و اقدامات انجام شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور را تشریح کرد.

در پایان جلسه در خصوص مطالب ارائه شده بحث و تبادل نظر گردید.