برگزاری سه دوره بررسی انواع گلخانه و تجهیزات، پرورش قارچ خوراکی دکمه ای توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
برگزاری سه دوره بررسی انواع گلخانه و تجهیزات، پرورش قارچ خوراکی دکمه ای توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
تبریز کهن-در اجرای دستورالعمل تربیت نیروی ماهر گلخانه ،دوره بررسی انواع گلخانه و تجهیزات و سیستم های آنها در شهرستان مرند برای گلخانه داران وکارشناسان پهنه شهرستان با تدریس مهندس اصولی به مدت ۳روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، همچنین در اجرای آموزش مهارتی زنان روستایی دوره پرورش قارچ خوراکی دکمه ای در روستای لیوار مرند به مدت ۲روز با تدریس دکترفخرایی برگزار شد. دراین دوره فراگیران با روشهای کشت قارچ خوراکی دکمه ای آشنا می شوند.

و دوره آموزش کاربرد تنظیم و کالیبراسیون خطی کار درمدیریت جهاد کشاورزی آبش احمد شهرستان کلیبر با تدریس دکتر پوروثوق برگزار شد. این دوره آموزشی بصورت عملی جهت افزایش مهارت کاربردی فراگیران برگزار گردیده است.

شایان ذکراست پس از پایان دوره ها و برگزاری آزمون گواهی مهارتی پایان دوره صادر خواهد شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی