صدور مجوز تاسیس مراکز رشد و نوآوری در آذرشهر، سراب و شبستر
صدور مجوز تاسیس مراکز رشد و نوآوری در آذرشهر، سراب و شبستر
تبریزکهن- در چهارمین جلسه شورای علم و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، مجوز تاسیس سه مرکز جدید رشد و نوآوری در آذربایجان شرقی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بر اساس این مصوبه، مراکز رشد آذرشهر و سراب و مرکز نوآوری شبستر در دانشگاه های آزاد اسلامی این شهر ها راه اندازی می شود.
مرکز رشد آذرشهر در فضایی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع در ۴ طبقه و ۵ هکتار زمین برای ایجاد کارگاه های صنعتی،مرکز رشد سراب در ۱۸۰۰ متر مربع در ۲ طبقه و ۵ هکتار زمین کارگاهی و مرکز نوآوری شبستر با محوریت صنایع غذایی در فضایی به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع در ۲ طبقه ، ۵ هکتار زمین قابل واگذاری و سوله های کارگاهی ب در اختیار واحدهای فناور و دانش بنیان قرار خواهد گرفت.
با ایجاد این مراکز، تعداد مراکز رشد پارک علم وفناوری آذربایجا ن شرقی به ۱۳ واحد و شمار مراکز نوآوری تحت پوشش به ۷ واحد می رسد.