افتخاری دیگر برای آذربایجان / احمد بایبوردی در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان
افتخاری دیگر برای آذربایجان / احمد بایبوردی در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان
براساس آخرین لیست منتشر شده از سوی موسسه «الزویر» و پایگاه اطلاعات علمی «اسکوپوس»، دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

ز-براساس آخرین لیست منتشر شده از سوی موسسه «الزویر» و پایگاه اطلاعات علمی «اسکوپوس»، دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمره دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

در این بررسی علمی، مجموعه ای از شاخص ها و معیارهای ارزیابی علمی دستاوردهای پژوهشی توسط دانشگاه استنفورد مورد استفاده قرار گرفته است.

 شایان ذکر است که در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان تنها سه نفر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور حضور دارند.