میزان شفافیت تجاری در آذربایجان ‌شرقی
میزان شفافیت تجاری در آذربایجان ‌شرقی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به ۱۸ هزار و ۵۷۱ فعال تجاری دارای نقش در سامانه، از شفافیت تجاری ( نسبت ورودی به خروجی ) ۸۹ درصدی استان در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یوسف پایدار امروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر لزوم ثبت اطلاعات کالاهای مشمول در سامانه های سامانه تجارت و انبارها، اظهار داشت: اطلاعات حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ انبار از طریق صحت سنجی تایید و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ انبار جدید فعال در سال جاری شناسایی و ثبت شده است.

وی افزود: به منظور فرهنگ سازی و آموزش سامانه ها از همه ظرفیت های اطلاع رسانی، تبلیغاتی و آموزشی سازمان، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و انجمن های صنعتی استفاده شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه مبانی و الزامات ثبت اطلاعات توسط مشمولین در سامانه ها در برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی تشریح شده، ادامه داد: طی دو سال گذشته دوره های متعدد توجیهی و آموزشی برای انجمن ها و رؤسای اتحادیه‌های مشمول سامانه جامع تجارت نظیر، انجمن های فولاد، پتروشیمی، اتحادیه های فروشندگان مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مرغ فروشان، پکیج، بنکداران مواد غذایی و روغن موتور اجرایی شده است.

وی با اشاره به استقرار کارشناسان سازمان صمت در اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت استان به منظور پاسخگویی به فعالین تجاری و صنعتی در حوزه سامانه ها، گفت: فهرست فعالان تجاری کالاهای مشمول ، از سامانه ها به صورت مستمر استخراج و به حوزه بازرسی و ادارات صمت شهرستانها جهت اعمال نظارت های لازم ارسال می شود.

پایدار خاطرنشان کرد: در صورت عدم ثبت اطلاعات کالاهای مشمول در سامانه های یاد شده، با متخلفان برخورد قانونی می شود.