سرمایه گذاری ۱۷۷۵ میلیارد تومانی در ارس
سرمایه گذاری ۱۷۷۵ میلیارد تومانی در ارس
تبریزکهن-یک هزار و 775 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 9 ماه گذشته در منطقه آزاد ارس صورت گرفته است.

تبریزکهن-یک هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۹ ماه گذشته در منطقه آزاد ارس صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس با اعلام این خبر گفت: این میزان سرمایه گذاری ارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش داشته است.
محسن نریمان افزود: از این رقم، ۲۶۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی و ۱۵۱۱ میلیارد تومان مربوط به سرمایه گذاری داخلی است.
وی افزود: سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی ۳۶۰ میلیارد تومان و سرمایه گذاری داخلی ۸۰۹ میلیارد تومان بوده است.
نریمان همچنین مجموع صادرات ۹ ماه گذشته را از منطقه آزاد ارس ۳۲۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان صادرات در سال گذشته ۱۶۲ میلیون دلار بوده است که امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس ادامه داد: تراز تجاری منطقه آزاد ارس در ۹ ماه گذشته ۲۶۷ میلیون دلار است که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۸ میلیون دلار بود و نسبت به سال گذشته ۱٫۲۷ برابر افزایش دارد.
منطقه تجاری – صنعتی آزاد ارس با ۵۱ هزار هکتار وسعت در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان قرار دارد