مدیریت ۷۰ درصد خسارات ناشی از سیل با عملیات آبخیزداری
مدیریت ۷۰ درصد خسارات ناشی از سیل با عملیات آبخیزداری
سازه های آبخیزداری و آبخوانداری بر اثر بارندگی های اخیر در کشور آبگیری و موجب کنترل سیل در حوضه های خود شدند

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آخیزداری کشور با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: ۲۹ استان کشور به ویژه استان های جنوبی تحت تاثیر بارش های سیل آسای روز های اخیر قرار گرفته اند و در این استان ها همه سازه های آبخیزداری و آبخوانداری آبگیری شدند که خوشحالی مردم را در پی داشته است.

هوشنگ جزی افزود: سازه های آبخیزداری و آبخوانداری از سرعت سیل و تخریب آن می کاهد و آب پس از آبگیری به تدریج از این سازه ها خارج و وارد اکوسیستم شده و بخشی از آن از طریق افزایش آبدهی قنوات، چشمه ها و چاه ها در حوزه کشاورزی وهمچنین برای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویT کل سطح اجرای عملیات آبخیزداری از ابتدا تا کنون در استان های بوشهر را ۹۹۹ هزار و ۵۶۸ هکتار، سیستان و بلوچستان یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۵۳ هکتار، هرمزگان ۹۴۸ هزار و ۸۸۷ هکتار و منطقه جنوب کرمان را ۶۰۰ هزار و ۳۲۶ هکتار عنوان کرد.

جزی گفت: طی سه سال اخیر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در گشور انجام شده که سهم ظرفیت کنترل سیلاب مخازن سازه ها در این استان ها در کل بیش از ۵۴ میلیون متر مکعب است.

وی، عملیات آبخیزداری را راهکاری کم هزینه برای کنترل و مدیریت سیل عنوان کرد و گفت: ارزیابی ها و برآورد ما از سیل سال ۹۸ نشان می دهد، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حداقل ۷۰ درصد خسارات ناشی از سیل را مدیریت کرد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور در عین حال کاهش فرسایش خاک، نفوذ آب در زمین و تغذیه آب قنوات، چاه ها و چشمه ها را از دیگر مزیت های آبخیزداری و آبخوانداری برشمرد.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که با احداث سازه های آبخیزداری، آبدهی قنوات تا ۳ برابر افزایش می یابد.

وی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری را یکی از راهکارهای نجات مناطق محروم دانست و بر ضرورت افزایش تخصیص بودجه به این طرح ها تاکید کرد.

جزی افزود: با تغییر و تحول در رویکرد توزیع منابع اعتباری کشور می توان هر چه زودتر در حوضه های بحرانی، عملیات آبخیزداری انجام داد.