دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان در بازدید از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر : نقش آفرینی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بحث امنیت غذایی کشور ، نقش اول است
دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان در بازدید از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر : نقش آفرینی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بحث امنیت غذایی کشور ، نقش اول است
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، دکتر سید مجتبی خیام نکویی بهمراه سردار محسن کاظمینی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی در روز 21 دیماه 1400 از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر بازدید نمودند.

دکتر سید مجتبی خیام نکویی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در این بازدید تصریح نمود که موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، یکی از سه موسسه حساس و مهم سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی است و  نقش آفرینی این موسسه در بحث امنیت غذایی کشور ؛ نقش اول است. وی همچنین به اهمیت ارتباط موسسه های تحقیقاتی با بخش اجرا اشاره نمود و  اظهار داشت : اگر این ارتباط مستدام و مستمر  باشد در مسیر کشاورزی شاهد انقلاب بهره وری خواهیم بود.

مشارالیه با اشاره به پتانسیل های  مناسب موجود در این موسسه ، تصریح کرد که  افق روشن تری را برای این مجموعه میتوان ترسیم نمود و این مهم ، با بازنگری فعالیتهای این مجموعه ، چندان دور از دسترس نیست .

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود ، کمبود آب را یکی از ابر چالش ها در کشور و فعالیت های کشاورزی دانست که عدم تغییر نگرش تحقیقاتی متناسب با این چالش در موسسات ، باعث  حذف یافته های تحقیقاتی از بازار مصرف کشور خواهد شد ، وی  اقتصادی کردن تولید را تنها از مسیر بهره وری میسر دانست.

سردار کاظمینی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امنیت غذایی نیز  در این بازدید به اهمیت نقش بذر و نهال در امنیت غذایی کشور اشاره نمود و گفت: ماحصل فعالیت های این موسسه باعث بالارفتن تراز تجاری کشور نیز خواهد شد.

در جلسه ای که متعاقب این بازدید  برگزار شد ، دکتر گودرز نجفیان (رئیس موسسه ) ضمن عرض خیر مقدم به هیات بازدید کننده ، گزارشی از  تاریخچه تاسیس و فعالیت های  موسسه و توفیقات حاصله از برایند تحقیقات علمی در موسسه را ارائه نمود  و جهش دستآوردها از میانگین سالیانه پنج رقم و افزایش آن به پانزده رقم در طی هشت سال گذشته را  از موفقیت های آن موسسه برشمرد. وی یکی از قابلیتهای مهم این دست آورد ها را صرفه ی اقتصادی، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصول، تحمل به کم آبی و در نهایت کمک به افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی کشور عنوان نمود.

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  با اشاره به واگذاری امتیاز تولید بذر های مادری برخی ارقام به بخش خصوصی گفت : تلاشها و نتایج  قابل توجهی در روند تولید و اقتصادی کردن بذر و نهادینه سازی حق مالکیت معنوی و رویالتی بذر ( که موتور محرکه خصوصی سازی در بحث اصلاح نباتات به حساب می آید ) در کشور  صورت پذیرفته است.

وی ضمن اشاره به انجام پژوهش های کاربردی در موسسه بر روی ۳۵ محصول زراعی عمدتا”  اساسی در موضوع امنیت غذایی کشور، سهم ارقام معرفی شده موسسه از سبد بذری کشور را  بسیار قابل توجه دانست.

 در این جلسه روسای شش بخش تحقیقاتی حاضر نیز  با معرفی مختصر از فعالیت های بخش مربوطه ، به چالشهای موجود در حوزه تخصصی خود اشاره نمودند.

سپس قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی بهمراه دکتر خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با همراهی ریاست و معاونین  موسسه و برخی از روسای  ادارات ستادی از بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران بازدید نمودند.

دکتر سرخی رئیس  بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران با معرفی مختصر از فعالیت ها و اهمیت وجود این بانک به عنوان مهمترین و منحصربه فرد ترین بانک ژن گیاهی در خاورمیانه و شمال آفریقا ، برخی از کمبود های موجود برای حفظ این بانک در راستای  حفظ و حراست از تنوع زیستی ایران و جهان را به استحضار بازدید کنندگان رساند.

 در پایان ، سردار محسن کاظمینی و  دکتر سید مجتبی خیام نکویی با همراهی رئیس و معاونین موسسه و مسئولین اداره های حقوقی و حراست از اراضی تحقیقاتی این موسسه بازدید نمودند.