بازدید رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
بازدید رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
تبریز کهن-رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بازدیدبه عمل آورد.


تبریز کهن-رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
بازدیدبه عمل آورد.
 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در روز چهارشنبه مورخه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰  دکتر علیرضا منادی سفیدیان، نماینده مردم تبریز آذرشهراسکو و رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بازدید نمود.

در این بازدید ابتدا گزارشی از روند فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی، طی جلسه ای با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز ارائه گردید.

در این گزارش به دستاوردهای مهم مجموعه در زمینه معرفی ارقام  جدید هسته دار  بعد از بیست سال فعالیت اصلاحی و ورود اولین رقم یونجه سنتتیک کشور با نام تجاری نفیس به عرصه کشاورزی پرداخته شد. همچنین نحوه فعالیت های گسترده مرکز در زمینه آموزش های تاثیر گذار بهره برداران کشاورزی، آموزش های ضمن خدمت و آموزش های رسمی  امور کشاورزی ارائه گردید. در ادامه بازدید دکتر منادی از مجتمع آزمایشگاهی مرکز و رویت روند آزمایشات مربوطه  نمونه های خاک، آب،گیاه کود و …، توصیه های اجرایی و فنی در خصوص افزایش ضریب نفوذ یافته تحقیقات به عرصه کشاورزی توسط ایشان ارائه شد. دکتر منادی همچنین بر لزوم رفع مشکلات مربوط به امنیت غذایی کشور توسط کشاورزی دانش بنیان و کاهش تصدی گری در امر تحقیقات کشاورزی و افزایش سرعت تولید و کیفیت محصولات از طریق همکاری با شرکت های دانش بنیان تاکید نمود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی