چاله‌زدایی معابر با میانگین روزانه ۱۵۰ تن آسفالت سرد
چاله‌زدایی معابر با میانگین روزانه ۱۵۰ تن آسفالت سرد
تبریزکهن-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از آسفالت ریزی میانگین روزانه ۱۵۰ تن جهت چاله زدایی معابر و خیابان‌های این شهر خبر داد.

تبریزکهن-معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از آسفالت ریزی میانگین روزانه ۱۵۰ تن جهت چاله زدایی معابر و خیابان‌های این شهر خبر داد.

یعقوب نامی با اشاره به چاله زدایی مداوم معابر تبریز، گفت: طی پنج روز اخیر حدود ۷۵۰ تن جهت لکه گیری و چاله زدایی معابر و خیابان‌های مناطق مختلف تبریز استفاده شده که این میزان با توجه به نیاز مناطق ده گانه شهر توزیع شده است.

وی ادامه داد: عملیات آسفالت ریزی معابر فعلا با هدف چاله زدایی و با استفاده از آسفالت سرد انجام می‌شود و برای این کار، به طور میانگین روزانه حدود ۱۵۰ تن آسفالت سرد مورد استفاده قرار می گیرد.
نامی اظهار کرد: عملیات چاله زدایی معابر اصلی رو به اتمام است و پس از آن، چاله زدایی معابر فرعی و کوچه‌ها در دستور کار شهرداری‌های مناطق قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با مساعد شدن شرایط جوی، مرمت و لکه گیری اساسی معابر انجام خواهد شد و در نظر داریم از اوایل سال آینده، آسفالت ریزی اساسی معابر و خیابان‌های تبریز را آغاز کنیم.