حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه دوره های مهارتی ستاد فرماندهی لشکر ۳۱ عاشورا
حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه دوره های مهارتی ستاد فرماندهی لشکر ۳۱ عاشورا
حضور رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه دوره های مهارتی ستاد فرماندهی لشكر ۳۱ عاشورا

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، احمد بایبوردی  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی درجلسه دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان در ستاد فرماندهی لشکر ۳۱ عاشورا باحضور فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا سردار عباسقلیزاده و مسئولین سایر ادارات مجری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه حضور یافت.

 در این جلسه احمد بایبوردی ضمن اعلام عملکرد مرکز به جایگاه علمی و تحقیقاتی و آموزشی مرکز در زمینه های آموزش کارکنان و بهره برداران  نیز اشاره نمود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی