نمایندگان آذربایجانشرقی درصورت غفلت منطقه آزاد ارس را خواهند باخت
نمایندگان آذربایجانشرقی درصورت غفلت منطقه آزاد ارس را خواهند باخت
تبریز کهن-قطار انتصاب مدیردر منطقه آزاد ارس در حال رسیدن به ایستگاه آخر هست و باید این روزها مسافر نهایی آن برای اعمال مدیریت این مجموعه عظیم ازآن پیاده شود تا تکلیف حساس‌ترین منطقه آزاد کشور از بلاتکلیفی حداقل با خودش روشن گردد.

تبریز کهن-قطار انتصاب مدیردر منطقه آزاد ارس در حال رسیدن به ایستگاه آخر هست و باید این روزها مسافر نهایی آن برای اعمال مدیریت این مجموعه عظیم از آن پیاده شود تا تکلیف حساس‌ترین منطقه آزاد کشور از بلاتکلیفی حداقل با خودش روشن گردد.
به گزارش خبرنگار ما ؛اگر تعلل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در انتصاب مدیرعامل جدید و تسهل نمایندگان آذربایجانشرقی بیش از این باشد بار دیگر با انتصاب یک مدیر غیر بومی اوضاع وخیم تر از شرایط فعلی خواهد شد.
همچنان که مدیران پروازی در این مسولیت در سایه ی غفلت نمایندگان و مسئولین استانی، صرفا این منطقه حساس رابه عنوان حیاط خلوت و تفریحات خود پاس داشته اند این بار نیز با یک چنین اتفاقات شاهد عدم پویایی در آن خواهیم بود .

منطقه آزاد ارس می طلبدکه یک مدیر شایسته متعهد و متخصص و در عین حال آشنا به منطقه برای سر و سامان دادن آن در راس آن نقش ایفا کند.