وضعیت نامطلوب سیستم جمع‌آوری و دفع زباله در روستاها
وضعیت نامطلوب سیستم جمع‌آوری و دفع زباله در روستاها
نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس گفت: اجرای قانون معافیت مالیاتی صفر درصد گامی مهم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در روستاها بوده و علاوه بر توسعه روستاها مانع مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ خواهد شد.

تبریزکهن-نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس گفت: اجرای قانون معافیت مالیاتی صفر درصد گامی مهم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در روستاها بوده و علاوه بر توسعه روستاها مانع مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ خواهد شد.