انتصاب دبیر و اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان
انتصاب دبیر و اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان
تبریزکهن-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در حکمی دبیر و اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

تبریزکهن-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در حکمی دبیر و اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اکبر فتحی در احکام جداگانه ای محمدحسین اقدمی را به عنوان دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و شهرام شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ، حسن ایمانی مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان، وحید کاظم زاده مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی سازمان، ناصر رحیمی مدیر امور اداری ، رفاه و پشتیبانی سازمان، حسین کلامی مدیر حراست سازمان، ایرج احدزاده مدیر امور اداری سازمان، علیرضا محمدنژاد سرپرست اداره حقوقی سازمان و مهدی زحمتکش رئیس اداره آمار ، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه سازمان را به عنوان عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی منصوب کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در این احکام با اشاره به اجرای مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۹۳ شورای عالی اداری و بخشنامه ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۸۹۶۶/۲۰ مورخه ۱۳/۱۱/۹۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی آورده است: امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و با استفاده از ظرفیتهای موجود سازمان و حضور موثر در کمیته، در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری ، نقشه راه اصلاح نظام اداری و تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری همگام با سیاستهای وزارت متبوع، موفق باشید.
شایان ذکر است رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی حجت الاسلام والمسلمین مجید نجفی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی را نیز به عنوان نماینده تام الاختیار خود در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی منصوب کرده بود.