برگزاری دوره آموزشی پرورش گاو شیری توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی پرورش گاو شیری توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره آموزشی پرورش گاو شیری برای فراگیران زندان شهرستان اهر با تدریس مهندس حسن نصیری فرد مدرس مرکز در راستای اجرای دستور العمل مهارت آموزی زندانیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،  دوره آموزشی پرورش گاو شیری برای فراگیران زندان شهرستان اهر با تدریس مهندس حسن نصیری فرد مدرس مرکز در راستای اجرای دستور العمل مهارت آموزی زندانیان برگزار شد.