رییسی: مدیرانی که روحیه تحولی ندارند را کنار بگذارید
رییسی: مدیرانی که روحیه تحولی ندارند را کنار بگذارید
رییس جمهور: برای اینکه چرخ های تولید در کشور با شتاب بیشتری حرکت کند و امید در دل مردم افزایش یابد، دولت با تمام ظرفیت پای کار است و حمایت از فعالیت های دانش بنیان از اولویت های مهمی است که دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به آن دارد.

رییس جمهور با تاکید بر حرکت اقتصادی کشور در مسیر استفاده از دانش، به متولیان امور توصیه کرد به کارشناسان یا مدیرانی که روحیه تحولی ندارند، اجازه کار ندهند و گفت: آنان را از این حوزه کنار بگذارید تا راه برای رونق تولید باز شود، زیرا پیچیدگی های نظام اداری، سرمایه‌گذار و کارآفرین را دلسرد می‌کند.

به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رییسی، پنجشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی استان یزد با عنوان “طلایه‌داران پیشرفت ایران” با قدردانی از زحمات همه نیروهایی که برای پیشرفت اقتصادی کشور گام برمی‌دارند، اظهار داشت: اقتصاد دانش بنیان و فناور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را ضمیمه‌ی دانایی می‌کند تا در همه حوزه‌ها ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در حوزه های اقتصادی نیازمند یک تحول بزرگ هستیم ادامه داد: آنچه امروز در مورد اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد این است که از تجربیات و توانایی های بومی شده در کشور با اندیشه و دانش برآمده از دانشگاه و فضای کار برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر استفاده شود.رییسی گفت: افراد بسیاری در کشور ما هستند که در زمینه علمی در درجات عالی نیستند، اما تلاشگران بی نظیری هستند و تجربیات ارزشمند دارند که قرار گرفتن این ظرفیت در کنار دانش می تواند روند توسعه را شتاب بیشتری ببخشد.

رییس جمهور اظهار داشت: برای اینکه چرخ های تولید در کشور با شتاب بیشتری حرکت کند و امید در دل مردم افزایش یابد، دولت با تمام ظرفیت پای کار است و حمایت از فعالیت های دانش بنیان از اولویت های مهمی است که دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به آن دارد.

رییسی گفت: همه بخش ها در دولت باید هم و غم خود را بر رونق اقتصاد و تولید قرار دهند و در این مسیر تسهیلگری کنند، گشایش در عمل و نه در سخن؛ راه باید برای تولید کننده باز شود تا با سهولت مجوز بگیرد و کار را آماده کند و وقفه ای در کارهای آنان ایجاد نشود و برای این قشر تولید انگیزه شود.