نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز
نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت برگزاری جلسات بخش‌های تحقیقاتی و آموزشی نخستین جلسه در این زمینه با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز، دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز و کلیه همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی در اتاق جلسات مرکز خسرو شاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت برگزاری جلسات بخش‌های تحقیقاتی و آموزشی نخستین جلسه در این زمینه با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز، دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز و کلیه همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی در اتاق جلسات مرکز خسرو شاه برگزار شد.

در این جلسه مهندس رامین نیکان فر رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز ضمن تشکر از برگزاری چنین جلساتی و با سپاس از کلیه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بی‌شائبه رئیس و معاونین مرکز، گزارشی از اهم فعالیت‌های بخش تحقیقات فنی مهندسی شامل وضعیت طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا، امکانات موجود بخش، فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و ترویجی همکاران، نحوه تعامل با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و بخش‌های اجرایی، اعتبارات جذب‌شده و تجهیزات دریافتی و برنامه‌های آتی بخش، ارائه نمود. و سپس هر یک از همکاران بخش نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود جهت بهبود انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی و انتظاراتشان از مرکز پرداختند.

در ادامه دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط همکاران بخش با اشاره به پتانسیل بالای بخش ازنظر نیروی انسانی به بیان انتظارات مرکز از بخش تحقیقات فنی و مهندسی پرداخته و بر ادامه حمایت‌های مرکز از فعالیت‌های بخش و پیگیری مناسبات با موسسه مادری تأکیدنمود .

وی در ادامه با سعه‌صدر به برخی از مسائل مطرح‌شده توسط همکاران پاسخ داد. در پایان  دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز نیز ضمن تشکر از همکاران بخش که همواره یاریگر مرکز بوده‌اند بر پیگیری برخی موضوعات توسط مرکز و همکاران تأکید کرده و خواستار تعامل بیشتر بین بخشی و بخش اجرا گردید.