نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با همکاران بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز
نشست تخصصی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با همکاران بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز
در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت برگزاری جلسات بخش‌های تحقیقاتی و آموزشی، جلسه بخش تحقيقات منابع طبيعي با حضور احمد بایبوردی رئیس مرکز، دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز، مهندس جلال هاشم زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و همکاران بخش تحقيقات منابع طبيعي در محل اتاق جلسه مرکز خسروشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت برگزاری جلسات بخش‌های تحقیقاتی و آموزشی، جلسه بخش تحقیقات منابع طبیعی با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز، دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز، مهندس جلال هاشم زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و همکاران بخش تحقیقات منابع طبیعی در محل اتاق جلسه  مرکز خسروشاه برگزار شد.

در جلسه فوق الذکر رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی دکتر محمد رضا نجیب زاده گزارشی از فعالیت های بخش در طی سالهای اخیر ارائه نمود .

همچنین مسائل و موضوعات مختلف از جمله، طرح مسائل و مشکلات بخش توسط همکاران بخش از جمله: کمبود نیروی انسانی و دشواری اجرای طرحها  با توجه به بازنشستگی تدریجی همکاران بخش، مشکل تامین خودرو برای ماموریتها و مطرح گردید.

گفتنی است به موارد و مسایل طرح شده در جلسه ،معاون پژوهشی مرکز و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز پاسخ دادند.

در ادامه ارائه توضیحات، توسط مهندس مهدی عبدالصمدی مسئول اطلاع رسانی مرکز در مورد ثبت مقالات در درگاههای علمی انجام یافت.

در پایان جلسه، جمع بندی و ارائه پاسخ و توضیحات توسط دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز صورت پذیرفت.

ضمنا در قسمتی از این جلسه با حضور رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مقرر گردید تا با توجه به بازنشستگی همه اعضای “گروه حمایت و حفاظت از منابع طبیعی” پس از بررسی های لازم موزه حشرات بخش تحقیقات منابع طبیعی به آن بخش انتقال یابد.