دکترخاوازی گزینه وزارت جهادکشاورزی دارای روحیه جهادی تلاشگر وجوان وباانگیزه
دکترخاوازی گزینه وزارت جهادکشاورزی دارای روحیه جهادی تلاشگر وجوان وباانگیزه

کاظم خاوازی متولد ۱۳۴۷، دارای دکتری تخصصی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون ترویج سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،  معاون پوژوهشی ورییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رییس بخش تحقیقات […]

کاظم خاوازی متولد ۱۳۴۷، دارای دکتری تخصصی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون ترویج سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،  معاون پوژوهشی ورییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک اشاره کرد.

خاوازی عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مجری طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی کشور، راه اندازی مرکز ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور، مجری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه را نیز در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد و در سال  ۱۳۹۲ هم به عنوان خاک‌شناس ممتاز از سوی انجمن علوم خاک ایران به نمایندگی جامعه خاکشناسان کشور، انتخاب شده است. از دیگر سوابق وی عضویت اصلی ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی وزارت متبوع،  نماینده اصلی وزارت جهاد کشاورزی در شورای ساماندهی جوانان کشور، عضو ستاد برنامه ریزی و حمایتی مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری، مجری برنامه های اقتصاد مقاومتی شرکت های دانش بنیان و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه، مجری برنامه اقتصاد مقاومتی آموزش بهره برداران از طریق رسانه جمعی، مجری مسئول طرح ملی حمایت و پشتیبانی شرکت های فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی، دبیر اولین کنگره کود و چندین کنگره علمی و اجرایی کشور در بخش کشاورزی و رئیس همایش های  انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی ،روز جهانی زنان روستایی، جشنواره شهید آوینی است. بنیان گذاری بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،  راه اندازی چندین خط تولید کود های زیستی درقالب انتقال دانش فنی نماینده سازمان در شورای عالی آموزش و پرورش و عضویت در کمیته نظارتی طرح سربازان سازندگی در ستاد کل نیرو های مسلح است.

ایشان انسانی پاک صادق وولایتمدار وصادق بوده ودارای روحیه جهادی وعاشق به خدمت به کشور می باشد.در هر سمتی به کار گرفته شده با احساس تکلیف الهی در راستای خدمت به مردم وتامین امنیت غذایی فعالیت نموده است ومنشا اثرات خیر گردیده است.ایشان  دارای  رتبه علمی استاد تمام پایه ۲۸ می باشند.

سوابق علمی

چاپ بیش از۱۵۰( صد و پنجاه( مقاله در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخی و خارجی

 مجری و همکار بیش از صد طرح پژوهشی در سطح ملی و موسسه ای 

چاپ بیش ۱۲۰( صد و بیست( مقاله درهمایش های علمی معتبر داخی و خارجی

 راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰( پنجاه( عنوان پایان نامه و رساله دکتری

 تالیف و ترجمه کتاب: سه عنوان 

تدریس در دانشگاه های  داخلی در سطح دکتری و کارشناسی ارشد

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های خاک

 موسس و سردبیر نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی خاک و مدیر مسئول چندین نشریه علمی و ترویجی 

دبیر انجمن علوم خاک ایران

کسب عنوان خاکشناس ممتاز از سوی انجمن علوم خاک ایران به نمایندگی جامعه خاکشناسان کشور

پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی

 ثبت اختراع و دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا، ثبت فرموالسیون ماده حامل تولید کودهای بیولوژیک