تلاقی خط ۱ و ۲ مترو تبریز در ایستگاه “گجیل”
تلاقی خط ۱ و ۲ مترو تبریز در ایستگاه “گجیل”
  تبریزکهن- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز خبر داد و گفت: عملیات احداث لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل آغاز شده است.

تبریزکهن- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی و گجیل خط ۲ مترو تبریز خبر داد و گفت: عملیات احداث لینک ارتباطی بین خط ۱ و ۲ در ایستگاه گجیل آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ما، یعقوب وحیدکیا در جریان بازدید میدانی از فاز اول خط ۲ قطار شهری تبریز ضمن تشریح عملیات اجرایی ایستگاه دانشسرا از تسریع اجرای ایستگاه های آخونی (شماره ۴) و گجیل (شماره ۶) خبرداد.

وی عنوان کرد: معاونت فنی سازمان به همراه مشاوران و شهرداران محترم مناطق در خصوص تملک و تحویل زمین برای ایجاد لینک ارتباطی بین خط ۱و ۲، عملیات اجرایی احداث این لینک را در ایستگاه گجیل شروع کرده اند و سازمان بر آن است تا قبل از اتمام فاز یک خط ۲، این لینک مهم را به منظور پشتیبانی ناوگان خط ۲ ایجاد کند.

وحید کیا با اشاره به روند مطلوب عملیات عمرانی و اجرایی ایستگاه دانشسرا (شماره ۸) افزود: اسکلت و سازه ایستگاه در حال تکمیل است و در حال حاضر ۱۸ هزار مترمکعب خاکبرداری در این ایستگاه انجام شده است و به دنبال آن هستیم که در مرحله بعدی سقف دوم ایستگاه را نیز احداث کنیم تا طبق زمان‌بندی به فونداسیون و تونل برسیم.

وی افزود: دستگاه حفار(TBM) روزانه، ۹ تا ۱۰ رینک حفاری انجام می دهد و با پیشروی مناسب، طبق زمانبندی در ایستگاه ۸ دمونتاژ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان از تسریع در عملیات اجرایی ایستگاه‌های آخونی(۴) و گجیل(۶) نیز خبر داد و تصریح کرد: در روزهای آتی با اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه تا عملیات اجرایی این دو ایستگاه نیز تسریع می شود.

وی گفت: براساس الزامات و تعهدات پیمانکار، تلاش داریم که طبق زمانبندی اعلام شده فاز یک خط ۲ را در زمان مقرر به اتمام برسانیم و برای رسیدن به این هدف، در کنار تسریع عملیات عمرانی، همت جمعی مدیریت واحد شهری و همراهی مسئولان نیز جزو ملزومات است که با توجه به شرایط موجود امری امکانپذیر است.