گزارش تصویری / رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت
گزارش تصویری / رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت
تبریزکهن-گزارش تصویری از رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت و با رمز یاعلی بن ابیطالب برگزار شد.

تبریزکهن-گزارش تصویری از رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت و با رمز یاعلی بن ابیطالب برگزار شد.