کسب رتبه برتر سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کسب رتبه برتر سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تبریزکهن- سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به ‌عنوان رتبه اول در سطح وزارت جهاد کشاورزی و رتبه سوم در سطح کشور در زمینه انتشار اسناد در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتخاب شد.

تبریزکهن- سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به ‌عنوان رتبه اول در سطح وزارت جهاد کشاورزی و رتبه سوم در سطح کشور در زمینه انتشار اسناد در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتخاب شد.

به گزارش آرمان تبریز؛ سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام راه‌اندازی شد تا اطلاع‌رسانی شفاف و روشنگرانه را در نظام اداری کشور ارتقا دهد.

وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۶ به این سامانه متصل شد و در حال حاضر با ۷۷ زیرمجموعه خود در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی موفق شد در این سامانه با انتشار ۸۰۶۶ سند رتبه اول در زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و رتبه سوم کشور بین ۲۱۵۱ دستگاه اداری عضو سامانه را کسب کند. سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با انتشار ۱۰۱۲ سند رتبه دوم در سطح وزارت جهادکشاورزی و رتبه ۱۸ در سطح کشور، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با انتشار ۷۵۱ سند رتبه سوم در سطح وزارت جهادکشاورزی و رتبه ۱۹ در سطح کشور ، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با انتشار ۴۰۸ سند رتبه چهارم در سطح وزارت جهادکشاورزی و رتبه ۳۳ در سطح کشور و سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با ۱۲۳ سند رتبه پنجم در سطح وزارت جهادکشاورزی و رتبه ۶۱ در سطح کشور را در بین زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به خود اختصاص دادند.

شایان‌ذکر است در بین دستگاه‌های اداری عضو سامانه در سطح کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور رتبه اول، وزارت نفت رتبه دوم، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی رتبه سوم و وزارت جهاد کشاورزی رتبه چهارم را در انتشار اسناد عمومی به خود اختصاص داده‌اند.