اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
تبریزکهن-رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن 10 عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.

تبریزکهن-رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن ۱۰ عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر اسماعیل فاتحی فر بیان کرد: این دانشمندان بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس با همکاری موسسه الزویر با استناد به تعداد مقالات، ارجاعات و تولیدات علمی محققان توسط پایگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشرشده است.

وی گفت: دکتر حسین مددی کجابادی استاد تمام دانشکده مهندسی برق، دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر حسین روغنی ممقانی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر محمد حقیقی پراپری استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و دکتر پرویز پور قهرمانی استاد تمام دانشکده مهندسی معدن در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در طول بازه علمی بلندمدت قرارگرفته‌اند.

دکتر اسماعیل فاتحی فر افزود: در این فهرست اسامی دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر هدی جعفری زاده مالمیری دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دکتر حسین روغنی ممقانی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر مهدی سلامی کلجاهی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر رضا علیزاده استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر جعفر خلیل علافی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر حسین مددی کجابادی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و دکتر کاظم وارثی دانشیار دانشکده مهندسی برق در فهرست دو درصد دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۲ قرارگرفته است.

رییس دانشگاه صنعتی سهند خاطرنشان کرد: برای استخراج این گزارش عملکرد حدود ۲۰۰ هزار دانشمند به ازای بروندادهای پژوهشی منتشرشده آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۱ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی موردبررسی قرارگرفته است.