حمایت از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با برداشتن سقف حقوق و حذف مالیات پلکانی
حمایت از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با برداشتن سقف حقوق و حذف مالیات پلکانی

بیانات وزیرمحترم علوم دکترزلفی گل درصحن کمیسیون تلفیق دمجلس؛با پیگیری های دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس محقق شد: حمایت از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با برداشتن سقف حقوق و حذف مالیات پلکانی دکتر علیرضا منادی با اشاره به تصویب ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: پس از تصویب همسان سازی حقوق […]

بیانات وزیرمحترم علوم دکترزلفی گل درصحن کمیسیون تلفیق دمجلس؛با پیگیری های دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس محقق شد:
حمایت از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با برداشتن سقف حقوق و حذف مالیات پلکانی

دکتر علیرضا منادی با اشاره به تصویب ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: پس از تصویب همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها توسط کمیسیون آموزش مجلس، مجموعاً ۶۰ درصد به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اضافه شد ولی متأسفانه پس از تصویب این قانون در مجلس، ۳۰ درصد از حقوق اساتید توسط سازمان برنامه و بودجه وقت کسر شد که توجیهی نداشت.

بیانات وزیرمحترم علوم دکترزلفی گل درصحن کمیسیون تلفیق دمجلس؛با پیگیری های دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس محقق شد:
حمایت از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با برداشتن سقف حقوق و حذف مالیات پلکانی

دکتر علیرضا منادی با اشاره به تصویب ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: پس از تصویب همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها توسط کمیسیون آموزش مجلس، مجموعاً ۶۰ درصد به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اضافه شد ولی متأسفانه پس از تصویب این قانون در مجلس، ۳۰ درصد از حقوق اساتید توسط سازمان برنامه و بودجه وقت کسر شد که توجیهی نداشت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه از سوی دیگر، مالیات اساتید که حدود ۲۰ سال ۱۰ درصد بوده نیز به صورت پلکانی از حقوق اساتید کسر شد، در حالیکه در قانون استخدامی اعضای هیأت علمی این رقم ۱۰ درصد قید شده است. همچنین در قانون بودجه نیز سقف حقوق برای اساتید و قضات در نظر گرفته شد که این دو مسئله به شدت مورد اعتراض اساتید دانشگاه‌ها قرار داشت.

وی تصریح کرد: نهایتا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را به رئیس جمهور منتقل کردم و رئیس جمهور نیز ضمن اعلام موافقت با برداشتن سقف حقوق اساتید و قضات نسبت به اخذ مالیات پلکانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز مخالفت کرد و به وزیر علوم مأموریت داد تا با حضور در کمیسیون تلفیق این مسئله را بیان کند.

دکتر منادی ادامه داد: نهایتا این موضوع با حضور وزیر علوم در کمیسیون تلفیق مطرح و موافقت رئیس جمهور در این باره مطرح شد که پس آن اعضای تلفیق به برداشتن سقف و حذف مالیات پلکانی رأی مثبت داند. روز گذشته نیز این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب شد که اتفاقی بسیار خوب در جهت رشد علمی کشور به شمار می‌‎آید.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: امیدواریم توانسته باشیم بخشی از دین خود را به اساتید دانشگاه‌ها که محور اصلی رشد، تعالی و پیشرفت علمی کشور هستند، ادا کرده باشیم.