افزایش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت دیمزارهای کشور در طرح جهش تولید
افزایش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت دیمزارهای کشور در طرح جهش تولید
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: سطح اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بعد از ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سطح اجرای طرح جهش تولید از ۴ میلیون ۲۰۰ هزار هکتار به ۵ میلیون ۲۴۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سطح زیرکشت تعداد استان‌های مجری طرح نیز از ۲۱ به ۲۵ استان افزایش یافته است.

روستایی اضافه کرد: این طرح با مشارکت وزارت جهادکشاورزی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال اجرا است.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، امسال برای کمک به اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای یک هزار و ۴۷۰ کارشناس نظام مهندس کشاورزی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها به کار گرفته شده است.

وی افزود: از زمان اجرای این طرح بیش از ۷ هزار و ۵۷۹ دستگاه انواع ادوات کشاورزی با حمایت مالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره ) تامین و در اختیار کشاورزان دیم کار در سطح کشور قرار گرفته است.

روستایی افزود: با پشتیبانی فنی، علمی و همچنین تامین بذر مورد نیاز از محصولات زراعی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میانگین محصولات زراعی گندم، جو، نخود، عدس، گلرنگ و گیاهان علوفه‌ای در پروژه جهش تولید به ترتیب ۱۴۵۲، ۱۲۰۱، ۶۶۴، ۴۵۹، ۵۱۶ و ۲۲۸۳ کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به سال قبل در گندم، جو، نخود، عدس، گلرنگ و علوفه به ترتیب ۴۰، ۳۰، ۱۹ ، ۴ ، ۵۰ و ۱۸ درصد افزایش داشت.

اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها با مشارکت وزارت جهادکشاورزی و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) و پشتیبانی علمی و فنی این موسسه در حال اجراست.