کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه تبریز
کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه تبریز
تبریز کهن-پایان نامه الهام بخشی، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز به عنوان "پایان نامه برتر" کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران انتخاب شد.

تبریز کهن-پایان نامه الهام بخشی، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز به عنوان “پایان نامه برتر” کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما در دانشگاه تبریز، پایان نامه الهام بخشی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز با راهنمایی دکتر سمیه حیثیت طلب تحت عنوان ” تاثیر سلسله مراتب اجتماعی بر روی عملکرد حافظه کاری فضایی: ارزیابی شاخصهای رفتاری و الکتروفیزیولوژیک مرتبط در مدارحباب بویایی- هیپوکامپ شکمی -قشر پیش پیشانی میانی” موفق شد در کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران عنوان ” پایان نامه برتر” را به خود اختصاص دهد.
این پروژه در آزمایشگاه شناخت عصبی و دینامیک مغز ( www.NCBDLAB.ir) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز در سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفته است.
آزمایشگاه شناخت عصبی و دینامیک مغز با حمایت معاونت پژوهشی و مدیریت امور فناوری دانشگاه تبریز و همچنین ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با هدف گسترش فعالیت های پژوهشی در زمینه مطالعه مکانیسم های فرآیندهای شناختی در سطح شبکه های مغزی و نیز توسعه متوازن مسیرهای تحقیقاتی حوزه علوم شناختی درگروه علوم اعصاب شناختی، در قالب آزمایشگاه همکار آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز در آبان سال ۱۴۰۰ ایجاد و راه اندازی شده است.
بر پایه همین گزارش؛ دوازدهمین کنگره ملی علوم اعصاب پایه و بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ۶ تا ۸ دی ماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد.