وزیر جهادکشاورزی: مجموعه علمی سازمان تات افتخار وزارت جهادکشاورزی
وزیر جهادکشاورزی: مجموعه علمی سازمان تات افتخار وزارت جهادکشاورزی
وزیر جهادکشاورزی دانش‌بنیان سازی کشاورزی را تنها راه بقای کشاورزی ایران برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و گفت: سازمان تات بعنوان یک سازمان علمی و کاربردی در راستای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی گام بردارد

محمدعلی نیکبخت با تاکید براینکه وزارت جهادکشاورزی متولی سفره و معیشت مردم است و باید غذای سالم و کافی را در اختیار جامعه قرار دهد، اظهار داشت: ما راهی به جز کشاورزی دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری نداریم و در راه رسیدن به آن ناگزیر از عملیاتی ساختن و کاربردی کردن تحقیق و پژوهش و کشاندن دانش به عرصه‌ مزارع هستیم.

وزیر جهادکشاورزی با اذعان بر این موضوع که ۲.۵درصد مقالات کشاورزی جهان مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) است افزود: این افتخار بزرگی برای ایران است و این افتخار می‌بایست در پای ساقه گندم، تولید بذر و نهاده، فناوری واحد تولیدی و همه زیربخش‌های کشاورزی تزریق شود و میوه آن که بهره‌وری و فراوانی تولید با منابع محدود است، شاکله امنیت غذایی پایدار را بسازد.

نیکبخت دانش‌بنیان کردن کشاورزی و افزایش بهره‌وری را از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و مطالبات ریاست جمهوری خواند و گفت: محققان سازمان تات باید علم را از چار‌دیواری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بیرون آورند و شاهد ردپای تات در جای جای زیربخش‌های کشاورزی باشیم.

وزیر جهادکشاورزی بهره مندی از ظرفیت های دانشگاهی، نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، هنرستان‌های آموزش و پرورش و کشاورزان پیشرو را مورد تاکید قرار داد و ضمن مبارک خواندن همبستگی اجرا و تحقیق بعنوان گره‌گشای چالش های بخش کشاورزی کشور، افزود: شوراهای تحقیقات راهبردی می بایست راهی برای راهیابی به میدان و عرصه باشد.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ۱۲ قلم محصول اساسی کشاورزی در راستای تامین غذای کشور و تاکید بر اهمیت توجه به اقلیم در بهره وری بخش کشاورزی افزود: توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک و محدودیت های منابع آب و خاک در بهره وری و افزایش تولیدات بخش کشاورزی، دارای اهمیت است.

نیکبخت با تاکید بر پیشرفت های کشاورزی به رغم محدودیت‌های موجود، گفت: تنها راه افزایش بهره وری، کشاورزی دانش‌بنیان است و برای دستیابی به آن باید تحقیق و پژوهش را عملیاتی و کاربردی کرده و به عرصه مزارع برسانیم.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی و نخبگان فعال در این بخش و اقتصادی شدن آنان از راه فروش دانش و فناوری، دیگر توصیه نیکبخت به مسئولان سازمان تات بود.

سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست سازمان تات را بازوی توانمند بخش اجرایی وزارت جهادکشاورزی خواند و گفت: لشکر تحقیقاتی سازمان تات بر بستر شوراهای تحقیقات راهبردی بیش از پیش بعنوان بازوی توانمند معاونت های اجرایی وزارت جهادکشاورزی فعالیت می کند.

وی افزود: با تغییر ریلگذاری های سازمان تات، بخش تحقیقات، آموزش و ترویج با بالندگی، نشاط و ظرفیت کامل در راستای کشاورزی دانش بنیان و بهره وری بخش کشاورزی گام برمی دار