دومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان کشاورزی در سال ۱۴۰۲ در استان آذربایجان شرقی مشاور استاندار در حوزه فناوری : تولید فناوری باید مبتنی بر چالش و نیاز باشد
دومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان کشاورزی در سال ۱۴۰۲ در استان آذربایجان شرقی مشاور استاندار در حوزه فناوری : تولید فناوری باید مبتنی بر چالش و نیاز باشد
دومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان کشاورزی در سال 1402 با حضور فلاح مشاور استاندار آذربایجان شرقی در حوزه فناوری، اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و اعضای کمیته در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، فلاح مشاور استاندار آذربایجان شرقی در حوزه فناوری ضمن قدردانی از زحمات رئیس سازمان و رئیس مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و اعضای کمیته اقتصاد دانش بنیان کشاورزی افزود: تولید فناوری باید مبتنی بر چالش و نیاز باشد و تسهیلگری اتفاق بیافتد و شرکت دانش بنیان با بازار تجاری ارتباط برقرار کند که متاسفانه این اتفاق نیافتاده است و روش موجود روش ایده آلی نیست. در حوزه آب چالش وجود دارد و یا در حوزه انرژی و صنعت، فناوری باید جهت دار باشد.

وی ادامه داد: ما در حوزه کشاورزی باید روی فناوری هایی سرمایه گذاری کنیم که نیاز جامعه کشاورزی باشد و حضور بخش خصوصصی باید تقویت شود و از آنجایی که منابع مالی دولت محدود است نباید رویکرد ما در مباحث اقتصادی منتهی به منابع دولتی باشد چون در آن صورت محکوم به شکست خواهیم بود.ما باید به عنوان نهاد دولتی تسهیلگری و حمایت بکنیم . یکی از آفت های مراکز رشد و فناور استفاده از منابع مالی دولت است در حالی که شرکتهای فناور از منابع دولت به عنوان اهرم باید استفاده نمایند چرا که شرکت های فناور و نوآور بیشتر از منابع مالی به تسهیلگری و مدیریت کسب و کار نیاز دارند تا توانمند شوند.

مشاور استاندار آذربایجان شرقی گفت: در حوزه صنایع غذایی استان ما سهم ویژه ای در بازارهای جهانی دارد و ما می توانیم از ظرفیت های اتاق بازرگانی هم استفاده نماییم و نگاهها و روش های خود را متفاوت تر از گذشته کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری نمایشگاه رینوتکس در آذرماه سال جاری گفت: نمایشگاه رینوتکس فرصتی برای اعلام نیازمندیهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی است چرا که در بخش کشاورزی حوزه دانش بنیان متفاوت تر از بخش های دیگر است . ما در حوزه های مختلف کشاورزی برای افزایش تولید اعلام نیازمندی کرده ایم .

فتحی افزود: دستگاههای ملی و وزارتخانه ها باید خود را با شرکت های دانش بنیان همراه سازند .اگر این شرکت ها در چرخه تولید تسریع به وجود می آورند ما هم باید روند کارهای اجرایی را تسریع کنیم و از ظرفیت های اتاق بازرگانی ، نظام صنفی و نظام مهندسی کشاورزی استفاده نماییم.

احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان کشاورزی ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان پس از افتتاح دهکده فناوری در سال گذشته گفت: مجموعه ای که در حال فروپاشی و از بین رفتن بود تبدیل به دهکده فناوری شد و اکنون در حالی است که ما برای دهکده های فناور کشور برنامه می نویسیم.

وی افزود : ما با استفاده از توانمندیهای استان پیش رفته ایم و هدف از تاسیس دهکده فناوری حل مشکلات سیستم و مشکلات بخش کشاورزی است.

 

1_6384074469416304460.jpg

2_6384074469313178560.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی