تقدیر رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  کشور از رئیس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تقدیر رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  کشور از رئیس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدحسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با ارسال تقدیرنامه ای از احمد بایبوردی رئیس مرکز به جهت حمایت های عالمانه و دلسوزانه وی که باعث ارتقای محسوس کمی و کیفی تولید نهال و بذر شده است قدردانی کرد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، محمدحسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با ارسال تقدیرنامه ای از احمد بایبوردی رئیس مرکز به جهت حمایت های عالمانه و دلسوزانه وی که باعث ارتقای محسوس کمی و کیفی تولید نهال و بذر شده است قدردانی کرد. در این تقدیر نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمد بایبوردی

رییس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

موضوع : تقدیر و تشکر

باسلام و احترام

بدینوسیله از حمایتهای عالمانه و دلسوزانه جنابعالی در طول سال جاری از واحد استانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که باعث ارتقای محسوس کمی و کیفی تولید بذر، ساماندهی و افزایش واحدهای تولید نهال و واحدهای کشت بافت که با تعاملات سازنده با بخش خصوصی و ارتباط منطقی با سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتقای جایگاه موسسه در سطح استان ایفای نقش نموده اید نهایت سپاس و قدردانی را داشته و توفیقات روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم

محمدحسن عصاره رئیس موسسه