چالش وعده های بزرگ استاندار جدید آذربایجان شرقی!
چالش وعده های بزرگ استاندار جدید آذربایجان شرقی!
ابوالفضل وصالی : مالک رحمتی استاندار جدید آذربایجان شرقی که گفته می شود با ۴۱ سال سن جوان ترین درسطح مدیران ارشد استانی به شمار می رود و البته به هر حال در نوع خود یک اولین دیگر به تاریخ این استان افزوده است هرچند برای عموم مردم استان چهره ی شناخته شده ای محسوب نمی شود،

تبریزکهن-ابوالفضل وصالی : مالک رحمتی استاندار جدید آذربایجان شرقی که گفته می شود با ۴۱ سال سن جوان ترین درسطح مدیران ارشد استانی به شمار می رود و البته به هر حال در نوع خود یک اولین دیگر به تاریخ این استان افزوده است هرچند برای عموم مردم استان چهره ی شناخته شده ای محسوب نمی شود، درحالی ازسوی دولت و وزارت کشور برای تصدی این مسوولیت خطیر به دیگر افراد نسبتا مجرب و شناخته شده تر مطرح در گمانه زنی ها ترجیح داده شده است که این منطقه با مطالبات و مشکلات جدی خصوصا در حوزه ی زیست محیطی و منابع اقتصادی و مدیریت های حاکم بر دستگاه های متولی بر آنها مواجه می باشد و بسیاری از موارد اساسی مزبور علیرغم تغییر دولت ها و مدیریت های استان لاینحل باقی مانده است.

اگرچه وی در اولین مصاحبه ی رسانه ای قبل از جلوس بر کرسی صدارت استان صراحتا به احصا برخی از مشکلات مبتلابه ازجمله موضوع خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه و تشکیل شرکت مس آذربایجان اشاره کرده و وعده داده است با برنامه هایی که مد نظر دارد بر‌این چالش ها فایق خواهد آمد ،لیکن برای شهروندان استان اینگونه وعده ها که مدیران پیش از وی نیز علیرغم ادعاهای مشابه در رفع و حل آنها ناکام بوده اند ، بدون اقدام عملی موثر چیزی فراتر از شعار تلقی نمی شود ،به ویژه اینکه حوزه مدیریت های قبلی وی به ویژه ریاست چند ماهه بر سازمان عریض و طویل خصوصی سازی نیز چندان دستاورد شاخصی نشان نداده و نتیجتا در ظاهر مشخصات و بادی نظر ، صندلی استانداری برای وی بسی بزرگ جلوه می نماید مگر اینکه عملکرداو خلاف آن را ثابت کند !

معذالک بنابر اصل پرهیز از قصاص قبل از جنایت, باید منتظر آغاز به کار ایشان در مسند عالی ترین مقام مدیریت استان نشست تا در  در عمل توان مدیریتی وی را که لابد برحسب معیارهای حکمرانی شایسته ترین فرد برای احراز این مسوولیت تشخیص داده شده و احیانا وابستگی های نسبی و سببی و سیاسی در این انتصاب غیر مترقبه تاثیر نداشته است ، مورد ارزیابی قرار داد ، هر چند انتصاب سریع وی بلافاصله در دومین روز درگذشت استاندار سابق در صورتی که بدون رایزنی و مشورت معمول در چنین انتصاباتی جهت اجماع و هماهنگی با نمایندگان استان انجام گرفته باشد می تواند بر روند مدیریتی ایشان در این پست حساس تاثیر منفی بگذارد!

با این حال آقای مالک رحمتی باید بداند در استانی که حتی دستورات صریح ریاست جمهوری در سفر استانی مانند تشکیل هر چه سریع تر شرکت مس آذربایجان به رغم گذشت چندماه عملا بی نتیجه مانده و اعتراض علنی نماینده ولی فقیه در استان از تریبون نماز جمعه و حتی استاندار فقید نیز به جهت تعلل در اجرای این دستور ره به جایی نبرده است و ناگزیر نفوذ مافیا را که مقام رهبری از وجود نوع هفت سر آن در سخنان اوایل سال بر آن اشاره کرده است در منابع استان تداعی می‌سازد، کار چندان راحتی در تحقق وعده هایش نخواهد داشت!