بازدید گروه ایجاد، توسعه و راهبری فناوری و نوآوری وزارت علوم از دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان
بازدید گروه ایجاد، توسعه و راهبری فناوری و نوآوری وزارت علوم از دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، زهرا مرنجیان، رئیس گروه ایجاد، توسعه و راهبری فناوری و نوآوری وزارت علوم به همراه تیم خود از دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، زهرا مرنجیان، رئیس گروه ایجاد، توسعه و راهبری فناوری و نوآوری وزارت علوم  به همراه  تیم خود از دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان بازدید نمودند. وی با اشاره به پتانسیل بالای استان در زمینه کشاورزی، راهکار اصلی پیشرفت در این حوزه را بالا بردن ضریب نفوذ فناوری درکشاورزی بیان نمود. در ادامه با توجه به ظرفیت‌ها‌ و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در دهکده و جهت رفع نیازهای فناوران،  جلسه ای برگزار شد. که در آن جلسه محورها و برنامه‌های دهکده، نیازها و حمایت های لازم جهت پیشبرد هر چه سریعتر اهداف تشریح و قول مساعدت اتخاذ گردید.