الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا
الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا

الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا سوره مبارکه ملک ایه شریفه ۲ و … خدا ما را افریده تا بیازماید که چه اندازه زیباترین و نیکوترین ارزش رفتاری را می افرینیم . آرامش ، توازن و تعادل : در بحرانها به ،، خرد و عشق الهی ،، توکل کنیم. در بحرانهای پی […]

الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا

سوره مبارکه ملک ایه شریفه ۲

و … خدا ما را افریده تا بیازماید که چه اندازه
زیباترین و نیکوترین ارزش رفتاری را می افرینیم .

آرامش ، توازن و تعادل :

در بحرانها به ،، خرد و عشق الهی ،، توکل کنیم.

در بحرانهای پی در پی ، که آدمی راه خود را گم می کند ،
خداوند ، ان افریدگار مدیر و مدبر ، درهای کسبِ
تجربه هایی را بر ما می گشاید که ما انها را
بدشانسی یا مصیبت می پنداریم.
اما در واقع ، این تجربه ها برای
باز گرداندن ما به راه صحیح است.
در مشکلات و ناملایمات ، این رنج نیست که
انسان را می شکند بلکه شکست ها ،
محصولِ
ناشکیبایی و بی قراری های ماست.
تعادل و توازن درون ، برای پیشرفت معنوی ضروری است.
زندگی متوازن ، مهم تر از خدمتگزاری است.
چرا که ،، غنی ترین گنجینه ی زندگی ،،
آرامش است.
ادمی بهنگام اشفته شدن از حوادث ناگوار زندگی
،، با شنا کردن در دریای متلاطم شک و نیستی ،،
با پاروی تفکر عمیق و تامل و سکوت ،
به ساحل امن و آسایش می رسد.
زمانی که روح در ارامش باشد ،
جسم و ذهن ، نیروی تحمل کردن و استقامت را می یابند و ان وقت است که کار حقیقی انجام می شود.

نهایتا … فردی که ذهنی آرام دارد ،
و در همه ی شرایط و اوضاع زندگی ،
آرام باقی می ماند ،،،،
متبرک و مقدس است.

شاهراه عمرتان در مسیر کاخ تبرک و تقدس

فلورانس