اهداء احکام هیئت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری توسط رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
اهداء احکام هیئت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری توسط رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
تبریزکهن- جلسه معارفه هیئت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با اعطای احکام توسط موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

تبریزکهن- جلسه معارفه هیئت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با اعطای احکام توسط موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رئیس کل دادگستری استان ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت مدیره و قدردانی از زحمات هیئت مدیره سابق، نقش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری را در پیشبرد اهداف قوه قضاییه و تحقق عدالت و تامین امنیت اساسی دانست.

موسی خلیل الهی گفت کارشناسان مرکز با این دیدگاه که نظر کارشناسی آنان در قالب رای دادگاه نمود پیدا می کند باید در اظهار نظر خود کاملاً دقت کنند.

وی در ادامه افزود: اگر پیشنهادی از طرف مرکز کارشناسان دال بر آموزش تخصصی کارشناسان به دادگستری ارائه شود استقبال می کنیم.

رئیس تشکیلات قضایی استان با تاکید بر تکمیل کارهای انجام گرفته گذشته از ایده های جدید در جهت عملکرد مطلوب تر حمایت کرد .

در ابتدای جلسه مهندس ارژنگ نیا نایب رئیس سابق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با ارائه گزارش عملکرد گذشته از رئیس کل دادگستری جهت حمایت از مرکز کارشناسان رسمی قدردانی کرد.