چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰
اولین شماره فصل نامه تبریز کهن منتشر شد 23 فروردین 1399

اولین شماره فصل نامه تبریز کهن منتشر شد

تبریز کهن-اولین شماره فصل نامه تبریز کهن به مدیر مسولی دکتر احمد بایبوردی و  سردبیری محمدرضا ایازی منتشر شد.