مسجد جامع اهر
مسجد جامع اهر

  …این رطوبت به مرور میتواند خسارات جدی به بنا تحمیل کند و با توجه به اینکه رطوبت رو عمل خوشایندی برای یک بنا مخصوصا یک اثر تاریخی چند صد ساله نمیدانیم عملا بایستی از وجود آن جلوگیری کنیم و یک نکته دیگه درباره خود بنا ، اینکه آب های بارانی از بام این بنا […]

 

…این رطوبت به مرور میتواند خسارات جدی به بنا تحمیل کند و با توجه به اینکه رطوبت رو عمل خوشایندی برای یک بنا مخصوصا یک اثر تاریخی چند صد ساله نمیدانیم عملا بایستی از وجود آن جلوگیری کنیم و یک نکته دیگه درباره خود بنا ، اینکه آب های بارانی از بام این بنا به خوبی هدایت نمیشود یعنی به واقع ناودانی برای هدایت این آب وجود ندارد ، با توجه به تصویر میشود دید که دیواره رو تحت تاثیر قرار داده . راهکار پیشنهادی : در مورد اول ؛ مسدود کرد راه آب گذرنده از کوچه پشت بنا و هدایت آن به مسیر دیگری هست . در مورد دوم ؛ قرار دادن ناودان در نمای جنوبی برای هدایت آب باران از بام بنا هست . درمورد سوم ؛ کفسازی این گذر در جهت زیبایی بصری و جلوگیری از ورود رطوبت حاصل از باران و برف به پی این بنا میباشد…

ارسالی افشین انوری زاده