دعوت به سرمایه گذاری نصب پانل های خورشیدی در شهرستان بناب
دعوت به سرمایه گذاری نصب پانل های خورشیدی در شهرستان بناب

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در نظر دارد حدود بیست هکتار از اراضی تحت اختیار خود را در ایستگاه تحقیقات بناب نرسیده به بناب روبروی انرژی اتمی جهت سرمایه گذاری تولید انرژی برق از طریق نصب پنل های خورسشیدی به صورت قرارداد مشارکت ده ساله واگذار نماید از علاقمندان وسرمایه گذاران محترم خواهشمند […]

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در نظر دارد حدود بیست هکتار از اراضی تحت اختیار خود را در ایستگاه تحقیقات بناب نرسیده به بناب روبروی انرژی اتمی جهت سرمایه گذاری تولید انرژی برق از طریق نصب پنل های خورسشیدی به صورت قرارداد مشارکت ده ساله واگذار نماید از علاقمندان وسرمایه گذاران محترم خواهشمند است با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.
۰۴۱۳۲۴۴۲۴۲۴
+۹۸ ۹۳۵ ۵۰۶ ۸۹۱۵