تضییع هزار میلیارد تومانی حق دولت در معدن طلای اندریان
تضییع هزار میلیارد تومانی حق دولت در معدن طلای اندریان

علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور: معدن طلای اندریان یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که پرونده آن در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد و برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد./ میزان

علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور:
معدن طلای اندریان یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که پرونده آن در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد و برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد./ میزان