افتخار آفرینی مجدد دکتر امید رحمتی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی
افتخار آفرینی مجدد دکتر امید رحمتی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی
 افتخار آفرینی دکتر امید رحمتی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان بر اساس اطلاعات پایگاه بین المللی web of science، دکتر امید رحمتی در لیست ۱٪ محققان پر استناد دنیا (Highly cited researchers) در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

 افتخار آفرینی دکتر امید رحمتی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
بر اساس اطلاعات پایگاه بین المللی web of science، دکتر امید رحمتی در لیست ۱٪ محققان پر استناد دنیا (Highly cited researchers) در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.
شایان ذکر است از کشور ایران تنها ۱۸ نفر در این لیست قرار دارند و دکتر امید رحمتی تنها عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستند که موفق به کسب این جایگاه پرافتخار شده اند.
خاطر نشان می گردد نامبرده قبلا در لیست دو درصد دانشمندان جهان انتخاب گردیده بود که نشان از شایستگی وتوانمندی این محقق لرزشمند وپرتلاش وزارت جهادکشاورزی دارد .این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ جهادکشاورزی وجامعه علمی کشور تبریک وتهنیت عرض می کنیم امیدواریم از وجود چنین محققان ارزشمندی در عرصه علمی کشور بیش از پیش استفاده گردد .