ساختار سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت
ساختار سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت
تبریزکهن-ساماندهی و طراحی ساختار سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور ولی ا... دینی، مدیر مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تبریزکهن-ساماندهی و طراحی ساختار سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور ولی ا… دینی، مدیر مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این جلسه، سیّدرضا رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گاز استان، ابتدا گزارشی از عملکرد اجرایی در حوزه ساختار و ساماندهی نیروهای انسانی بیان و سپس مدیران و روسای واحدهای سازمانی به ارائه چالش ها و مشکلات مبتلابه در حوزه ساختار سازمانی مربوطه پرداختند.
مدیر مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز ایران در این جلسه با اشاره به برنامه های مدون و اقدامات شاخص این حوزه در بخش ساختاری و بهره وری صنعت گاز کشور اظهار داشت: امور اجرایی این حوزه در دو بخش ساختار و ارزیابی عملکرد تمرکز یافته و هدف نهایی آن شناسایی شاخص های بهره وری در شرکت های گاز استانی با تکیه بر سه رأس هرم برنامه ریزی، مدیریت مالی و ساختار سازمانی می باشد.
ولی ا… دینی با اشاره به اینکه سازماندهی وظایف منطبق بر اهداف سازمانی، میزان کارایی و بهره وری را ارتقا می بخشد، اظهار داشت: وجود ساختار سازمانی مناسب، روش های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر مهندسی ساختار به اقدامات شاخص در حوزه ساماندهی نیروهای قراردادی و پیمانکاری اشاره و تصریح کرد: متعادل سازی و رویه یکسان پرداختی و ساماندهی این نیروها در دستور کار مدیریت مهندسی ساختار قرار دارد.